Provoet

ProVoet is een brancheorganisatie die de beroepsbelangen van haar leden behartigt. Daarnaast heeft zij ten doel de ontwikkeling van de kwaliteit van de voetverzorging en het beroep van pedicure, in de ruimste zin des woords te bevorderen.

Provoet